Кои сме ние


Асоциация за устойчиви практики „Нашият квартал” е организация с нестопанска цел.


Целта на Асоциацията е да повишава съзнателността и познанието на индивидуално и на общностно ниво по теми и проблеми, свързани с околната среда, като намаляване измененията в климата, запазване на биологичното разнообразие и начини за устойчиво използване на  природните ресурси.
Асоциацията  предлага дейности и инструменти,  които да вдъхновяват, укрепват и развиват осъзнатостта и ангажираността  на индивида и на общността,  чрез активно включване в проекти по тези теми.  Стремежът ни е да се намери баланс между личното добруване и грижата за околната среда.

Ирена Събева, социален психолог, природозащитник, PR и журналист. 


Магдалена Малеева, световно известна тенисистка и природозащитник. Тя е съосновател на събитията „Горичка”.


Милена Георгиева, юрист, с дългогодишен опит в менажиране на Човешките ресурси, природозащитник


Христо Болашаков, юрист, природзащитник


Десислава Маколиф, експерт по ПР и природозащитник


Вероника Тилева, икономист, природозащитник

Северин Събев, строителен инженер и природозащитник